Prehľad

Bratislavský región

Trnavský región

Nitriansky región

Trenčiansky región

Žilinský región

Banskobystrický región

Prešovský región

Košický región

ČR: Praha

ČR: Středočeský kraj

ČR: Jihočeský kraj

ČR: Plzeňský kraj

ČR: Karlovarský kraj

ČR: Ústecký kraj

ČR: Liberecký kraj

ČR: Královohradecký kraj

ČR: Pardubický kraj

ČR: Vysočina

ČR: Jihomoravský kraj

ČR: Zlínsky kraj

ČR: Olomoucký kraj

ČR: Moravskoslezský kraj

SLOVAKIA HOTEL CLUB & GOLF

Na Slovensku sú stovky ubytovacích zariadení rôznej kvality, ktoré sa navzájom cenovo predháňajú vo svojich ponukách. Táto cesta však nevedie obvykle k zvyšovaniu príjmov, ale naopak je často seba zničujúca. Finančne silnejšia klientela si môže dovoliť „lepšie“ zariadenia a svojim chovaním je odlišná od masových turistov. Inzercia oslovuje cca 3% populácie, zvyšuje náklady a často sa míňa účinkom. Po čase sa vyčerpá okruh potencionálnych hostí a veľmi ťažko sa hľadajú noví. Najlepšou reklamou je doporučenie ubytovania a vedomie, že požadovaná cena je opodstatnená kvalitou prostredia a služieb.

Sieť SHCG si kladie za cieľ nájsť najatraktívnejšie zariadenia v rôznych oblastiach a pokryť tak ucelenou ponukou celú republiku. Podmienkou partnerstva v marketingovej sieti SHCG je nielen atraktívnosť zariadenia, ale tiež obchodný nadhľad vedenia a majiteľov. Ďalej tiež ochota ku spolupráci a snaha svoje služby stále zlepšovať.

Každé ubytovacie zariadenie disponuje veľkým množstvom nevyužitej voľnej kapacity. Stovky, možno tisíce neobsadených nocí nemajú žiadnu hodnotu, a neprinášajú žiadnych nových hostí. Dajú sa však využiť pre vzájomnú výmenu a tým si získať nových hostí tak zo Slovenska ako aj z Českej republiky, pretože SHCG bude spolupracovať pri výmene s českou partnerskou sieťou.

Partneri sa tak vzájomne doporučujú a propagujú. Ubytovacie vouchery najviac slúžia ako platidlo.

Organizátor /teda SHCG/ s každým partnerom uzatvára zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá stanovuje podmienky a spôsob výmeny voucherov. Každému partnerovi je pridelený konkrétny typ voucheru, podľa charakteru jeho služby. Hodnota vychádza z priemerovanej ceny na nadchádzajúce obdobie. Partner emituje organizátorom vytlačené vouchery. Hodnota voucherov pre ďalšie emisie sa môže meniť, podľa cenovej politiky partnera. Po autorizácii vouchery partner predá organizátorovi do ďalšieho predaja / výmeny pre ostaných partnerov.

Vzhľadom k tomu, že sú neustále emitované nové vouchery, je logické, že organizátor disponuje rôznymi druhmi voucherov s rôznymi dobami platnosti. Vo väčšine prípadov je táto doba kratšia, ako u tých ktoré emituje partner.

O voucheroch, ktoré partner získal v balíčku, si rozhoduje podľa vlastného uváženia. Organizátor zaisťuje distribúciu voucherov partnerov a zároveň ich používa k ďalším propagačným účelom. Snahou oboch strán je získané vouchery čo najrýchlejšie dostať do obehu, aby sa naplnil účel siete a vouchery neprepadli.

Zmluvný vzťah medzi subjektami trvá počas celej doby platnosti voucherov. V prípade, že partner do 3 mesiacov po ukončení platnosti, vrátane predĺženia, neemituje ďalšie, zmluvný vzťah automaticky zaniká vymazaním z webových stránok a zaslaním informácie.

Tlačí sa 6 druhov voucherov / H – hotely, P-penziony, W- wellness hotely, A-apartmány, G-golfové ihriská, S-ostatné služby/.Po ich orazítkovaní a podpise ich partneri emitujú.

Sieť má webové stránky www.shcg.sk, kde sú a priebežne budú uvedení všetci partneri. Keď partner emituje iba 100 vlastných voucherov, s najväčšou pravdepodobnosťou sa o ňom dozvie niekoľko sto až tisíce ďalších klientov, ktorí majú v ruke vouchery ostatných partnerov.

Sieť je výberová a nie je nárok v nej byť. Je to dobrovoľné partnerstvo v snahe sa kvalitatívne odlíšiť od šedi a konkurencie. Predpokladáme, že sieť bude mať v krátkej dobe niekoľko desiatok partnerov, ktorí sa navzájom schádzajú, radia a často si aj pomáhajú. Nie sú konkurentmi, ale partnermi. Byť jedným z nich je prínosom a cťou.

Kontakty na organizátora:

Slovakia Hotel Club & Golf, záujmové združenie právnických osôb
ul sv. Cyrila a Metoda 2
921 01 Piešťany
IČO: 45738785
Web: www.shcg.sk
Emailová adresa : info@shcg.sk


Jozef Čurilla
predseda správnej rady
email: curilla@jomamt.sk, tel. 0905382633

Veríme, že vám partnerstvo prinesie nový pohľad do vášho podnikania, nových priateľov a ďalších klientov.

Novinky
SHCG na Facebook-u

Dôležitá informácia

Vážení partneri Slovakia Hotel Club & Golf, týmto Vás prosíme, aby sa z Vašej strany žiadnym spôsobom nezasahovalo do vouchrov (žiadne škrtanie, žiadne písanie akýchkoľvek informácií ), bude uvedený len Váš podpis a pečiatka zariadenia zo zadnej strany. Voucher je cenina, ktorá má svoju hodnotu. Ďakujeme za pochopenie.

16.06.2016

Dôležitá informácia

Vážení partneri Slovakia Hotel Club & Golf

         z dôvodu zneužívania niektorých Českých partnerov, ktorý pri výmene voucherov sa poukášali dať do výmeny svoje fiktívne vouchere Vás týmto chceme poprosiť o rešpektovanie zmluvných podmienok pri výmene voucherov. Pri návšteve zariadenia na Slovensku alebo v Čechách smiete používať výlučne iba voucher daného zariadenia (hotela, penziónu atď.) vystaveného organizátorom, žiadne Vami vyrobené vouchere Vaši partneri nebudú akceptovať v prípade výmeny s organizátorom ich neakceptujeme.
Budeme radi, keď sa budú dodržiavať stanovené podmienky.

Jozef Čurilla
​Slovakia Hotel Club & Golf

02.09.2016

Vážení partneri hotelovej siete oznamujeme Vám, že náš partner Zámecká apartmá Český Krumlov v mesiacoch 6,7,8,9 (jún, júl, august, september) v dňoch piatkoch, sobota, nedeľa nebudú prijímať voucher - neplatia u nich!!!

14.11.2016

28.12.2021

Dôležitý oznam

OZNAM!!!!
Vouchre na Absolutum Hotel****, Praha sú momentálne pozastavené!!!
 
O znovu akceptácii Vás budeme vopred informovať na stránke www.shcg.sk.
08.02.2023

Dôležitý oznam

Vzhľadom na to, že partner hotelovej siete Slovakia Hotel Club & Golf Grand Hotel Bellevue****, Vysoké Tatry už naďalej nebude poskytovať služby na základe vouchrov ostatným partnerom hotelovej siete a prestáva byť v hotelovej sieti týmto žiadame všetkých partnerov aby nepríjmali hostí z Grand Hotel Bellevue****, Vysoké Tatry. 

26.09.2023