Prehľad

Bratislavský región

Trnavský región

Nitriansky región

Trenčiansky región

Banskobystrický región

Žilinský región

Košický región

Prešovský región

ČR: Juhočeský kraj

ČR: Juhomoravský kraj

ČR: Karlovarský kraj

ČR: Královohradecký kraj

ČR: Liberecký kraj

ČR: Moravskosliezsky kraj

ČR: Olomoucký kraj

ČR: Pardubický kraj

ČR: Plzenský kraj

ČR: Praha

ČR: Stredočeský kraj

ČR: Ústecký kraj

ČR: Vysočina

ČR: Zlínsky kraj

Partneri

SLOVAKIA HOTEL CLUB & GOLF

Na Slovensku sú stovky ubytovacích zariadení rôznej kvality, ktoré sa navzájom cenovo predháňajú vo svojich ponukách. Táto cesta však nevedie obvykle k zvyšovaniu príjmov, ale naopak je často seba zničujúca. Finančne silnejšia klientela si môže dovoliť „lepšie“ zariadenia a svojim chovaním je odlišná od masových turistov. Inzercia oslovuje cca 3% populácie, zvyšuje náklady a často sa míňa účinkom. Po čase sa vyčerpá okruh potencionálnych hostí a veľmi ťažko sa hľadajú noví. Najlepšou reklamou je doporučenie ubytovania a vedomie, že požadovaná cena je opodstatnená kvalitou prostredia a služieb.

Sieť SHCG si kladie za cieľ nájsť najatraktívnejšie zariadenia v rôznych oblastiach a pokryť tak ucelenou ponukou celú republiku. Podmienkou partnerstva v marketingovej sieti SHCG je nielen atraktívnosť zariadenia, ale tiež obchodný nadhľad vedenia a majiteľov. Ďalej tiež ochota ku spolupráci a snaha svoje služby stále zlepšovať.

Každé ubytovacie zariadenie disponuje veľkým množstvom nevyužitej voľnej kapacity. Stovky, možno tisíce neobsadených nocí nemajú žiadnu hodnotu, a neprinášajú žiadnych nových hostí. Dajú sa však využiť pre vzájomnú výmenu a tým si získať nových hostí tak zo Slovenska ako aj z Českej republiky, pretože SHCG bude spolupracovať pri výmene s českou partnerskou sieťou.

Partneri sa tak vzájomne doporučujú a propagujú. Ubytovacie vouchery najviac slúžia ako platidlo.

Organizátor /teda SHCG/ s každým partnerom uzatvára zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá stanovuje podmienky a spôsob výmeny voucherov. Každému partnerovi je pridelený konkrétny typ voucheru, podľa charakteru jeho služby. Hodnota vychádza z priemerovanej ceny na nadchádzajúce obdobie. Partner emituje organizátorom vytlačené vouchery. Hodnota voucherov pre ďalšie emisie sa môže meniť, podľa cenovej politiky partnera. Po autorizácii vouchery partner predá organizátorovi do ďalšieho predaja / výmeny pre ostaných partnerov.

Vzhľadom k tomu, že sú neustále emitované nové vouchery, je logické, že organizátor disponuje rôznymi druhmi voucherov s rôznymi dobami platnosti. Vo väčšine prípadov je táto doba kratšia, ako u tých ktoré emituje partner.

O voucheroch, ktoré partner získal v balíčku, si rozhoduje podľa vlastného uváženia. Organizátor zaisťuje distribúciu voucherov partnerov a zároveň ich používa k ďalším propagačným účelom. Snahou oboch strán je získané vouchery čo najrýchlejšie dostať do obehu, aby sa naplnil účel siete a vouchery neprepadli.

Zmluvný vzťah medzi subjektami trvá počas celej doby platnosti voucherov. V prípade, že partner do 3 mesiacov po ukončení platnosti, vrátane predĺženia, neemituje ďalšie, zmluvný vzťah automaticky zaniká vymazaním z webových stránok a zaslaním informácie.

Tlačí sa 6 druhov voucherov / H – hotely, P-penziony, W- wellness hotely, A-apartmány, G-golfové ihriská, S-ostatné služby/.Po ich orazítkovaní a podpise ich partneri emitujú.

Sieť má webové stránky www.shcg.sk, kde sú a priebežne budú uvedení všetci partneri. Keď partner emituje iba 100 vlastných voucherov, s najväčšou pravdepodobnosťou sa o ňom dozvie niekoľko sto až tisíce ďalších klientov, ktorí majú v ruke vouchery ostatných partnerov.

Sieť je výberová a nie je nárok v nej byť. Je to dobrovoľné partnerstvo v snahe sa kvalitatívne odlíšiť od šedi a konkurencie. Predpokladáme, že sieť bude mať v krátkej dobe niekoľko desiatok partnerov, ktorí sa navzájom schádzajú, radia a často si aj pomáhajú. Nie sú konkurentmi, ale partnermi. Byť jedným z nich je prínosom a cťou.

V prípade záujmu je možné dozvedieť sa viac o činnosti partnerskej českej sieti na www.bhc.cz, eventuálne na www.bhc.cz/partner.

Kontakty na organizátora:

Slovakia Hotel Club & Golf, záujmové združenie právnických osôb
ul sv. Cyrila a Metoda 2
921 01 Piešťany
IČO: 45738785
Web: www.shcg.sk
Emailová adresa : info@shcg.sk


Jozef Čurilla
predseda správnej rady
email: curilla@jomamt.sk, tel. 0905382633

Ing.Ján Vanderka
člen správnej rady
email: vanderka@fairplay.sk, tel. 0903705552

Ing.Miloš Vajner
člen správnej rady
email: milos@vajner.eu, tel.00420602422234

Veríme, že vám partnerstvo prinesie nový pohľad do vášho podnikania, nových priateľov a ďalších klientov.

Novinky
Naši partneri v ČR SHCG na Facebook-u

Vážení partneri SHCG a BHC dávame Vám na vedomie, že náš bývalý partner Oto Zachej - PENZIÓN ZACHEJ je týmto dňom vylúčený zo siete nakoľko sme sa dozvedeli, že uvedené zariadenie je zrušené a tento partner je momentálne v konkurze. Vylúčenie nie je len kvôli zrušenému zariadeniu ale hlavne kvôli neserióznemu prístupu majiteľa a jeho manželky keďže nemali ani za toľko aby dali na vedomie, že už dané zariadenie nevlastnia, že sme sa to museli dozvedieť od úplne iných ľudí. Vouchre od tohto zariadenia už nebudú k dispozícií. Ďakujeme za porozumenie...

31.07.2015

Dávame Vám na vedomie, že HOTEL IMPOZANT bude mimo prevádzky od 18.04.2016 do 31.10.2016 z dôvodu rozšírenia kapacít hotela.!

03.02.2016

Partneri Slovakia Hotel Club & Golf dávame Vám na vedomie, že AQUAPARK GALANDIA, Galanta je do odvolania uzavretá!!!! 

14.03.2016